05/19/2016

Інвентаризація джерел викидів ЗР

Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  – це задокументовані дані про розміщення джерел викидів на території підприємства, визначення їх кількості і складу, виявлення процесів, в ході яких відбуваються викиди забруднюючих речовин, визначення кількості та параметрів стаціонарних організованих та неорганізованих джерел викидів в атмосферу та характеристик наявних на підприємстві газоочисних установок.

Інвентаризація джерел викидів проводиться підприємствами і організаціями з метою їх обгрунтування для отримання дозвільних документів на викиди.

Інвентаризація проводиться відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Інструкції №7 від 10.02.95 р. про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві».

Наша компанія пропонує вам повний комплекс послуг з проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел промислових підприємств.