05/12/2016

Поводження з відходами

 • Розробка документації для отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з  відходами;
 • складання реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів форм 1, 2;
 • розробка паспортів відходів, визначення класу небезпеки;
 • розробка декларацій по утворенню відходів;
 • розрахунки і визначення показників загального утворення відходів підприємств;
 • складання інструкцій по поводженню з відходами;
 • проведення інвентаризації джерел утворення відходів;
 • розробка паспортів місць видалення відходів;
 • підготовка документів для отримання висновку державної санітарно – епідеміологічної експертизи щодо об’єктів поводження з відходами;
 • підготовка матеріалів для отримання Ліцензій по поводженню з небезпечними відходами (збір, транспортування, оброблення, видалення, утилізація)
 • надання методологічної та  консультативної допомоги підприємствам в сфері природоохоронної діяльності, складання всіх форм звітностей екологічного характеру, в тому числі і податкових.