05/19/2016

Екологічний аудит

Екологічний аудит 

       Екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту.

              Мета екологічного аудиту:

 • Обґрунтування політики і стратегії в області охорони навколишнього середовища
 • Аналіз та оцінка екологічних аспектів діяльності підприємства
 • Аналіз та оцінка нормативних актів в області охорони навколишнього середовища
 • Визначення екологічних проблем підприємств та територій і формування шляхів вирішення екологічних проблем

Обов’язковий екологічний аудит в Україні проводиться у випадках:

 • Банкрутства підприемства
 • Приватизації
 • Передачі або придбання підприємства в державну або комунальну власність
 • Передачі об’єктів державної або комунальної власності в довгострокову оренду
 • Створення спільних підприємств на основі об’єктів державної і комунальної власності
 • Екологічного страхування об’єктів
 • Завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно закону
 • У інших випадках, передбачених законом.